Στόχος μας η παροχή υπηρεσιών ποιότητας

Στο γραφείο μας

εξετάζουμε την κάθε υπόθεση σύμφωνα προς τις ξεχωριστές ανάγκες της, τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας και αυστηρά τεχνικά κριτήρια και προδιαγραφές.

Περισσότερα →

Ο Μανόλης Ολυμπίτης

είναι διπλωματούχος αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός Ε.Μ.Π. και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχοντας μια μακρόχρονη παρουσία στον χώρο.

Περισσότερα →

Υπηρεσίες

που παρέχονται από το γραφείο μας είναι…

Περισσότερα →

Επίκαιρα και ενδιαφέροντα

12

Μαΐ

Σ αυτήν θα βρίσκετε ενδιαφέροντα και επίκαιρα που αφορούν το είδος εργασιών του γραφείου και θα μπορούμε να επικοινωνούμε αμφίδρομα όπου γης για την δική σας ενημέρωση....

Θέση γραφείου

Το γραφείο, στη συν. Χριστού