Το γραφείο μας

Ο Μανόλης Ολυμπίτης είναι διπλωματούχος αγρονόμος - τοπογράφος μηχανικός Ε.Μ.Π. και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχοντας μια μακρόχρονη παρουσία στον χώρο.

Στόχος του γραφείου μας είναι η παροχή υπηρεσιών ποιότητας, σύμφωνα προς τις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε υπόθεσης των πελατών μας, τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας και αυστηρά τεχνικά κριτήρια και προδιαγραφές. Σκοπός μας είναι η παραγωγή αξιόπιστου και επιστημονικά άρτιου έργου.

Οι εργασίες μας υποστηρίζονται από εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, γραφείου και τοπογραφικό, υπολογιστές, εκτυπωτές, scanner και plotter A0, γεωδαιτικούς σταθμούς, ρομποτικό και απλούστερο, και δέκτες GNSS (GPS) υψηλής ακρίβειας και πιστότητας.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του γραφείου συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, αποτυπώσεις οικοπέδων - αγροτεμαχίων και ειδικού χαρακτήρα, οριοθετήσεις, εμπράγματες έρευνες, εργασίες που έχουν σχέση με το κτηματολόγιο, τακτοποιήσεις χώρων, τεχνικές μελέτες - υποστήριξη μελετών, έκδοση και επίβλεψη αδειών δόμησης, υποστήριξη κατασκευών.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε εκπονήσει πληθώρα από τέτοιες εργασίες στην έδρα του γραφείου στην Κάλυμνο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του βορείου συγκροτήματος Δωδεκανήσου (Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια) και στην Κω.

Ανάμεσα στο πελατολόγιο του γραφείου μας, εκτός των ιδιωτών και επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται δημόσιοι οργανισμοί, Δήμοι, κατασκευαστικές εταιρίες, αρχιτεκτονικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογράφοι και μεσίτες.

Τόπος γέννησης

Κάλυμνος

Αντικείμενο

Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός

Σπουδές

1975 – 1980 | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Έπαινοι

Πολεμικής Αεροπορίας για οργάνωση αποτύπωσης εγκαταστάσεων μονάδων.

Ασχολίες

Τοπογραφικές μελέτες, μελέτες δημοσίου, πραγματογνωμοσύνες, άδειες δόμησης, τακτοποίηση αυθαιρέτων, εκτιμήσεις ακινήτων.

Εργασιακή εμπειρία

Από το 1983 | Τεχνικό γραφείο, Ελ. Βενιζέλου – Συν. Χριστού, Κάλυμνος – Ελεύθερος επαγγελματίας

Σεμινάρια

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών από το Ε.Μ.Π.

Γλώσσες

Αγγλικά